Xổ số Vĩnh Long 30 ngày – Kết quả XS Vĩnh Long 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 24/05/2024

ĐB 022364
Nhất 48373
Nhì 13939
Ba 73713 29800
17764 63997 80151 67821
90241 70353 81116
Năm 7950
Sáu 0140 7533 3368
Bảy 632
Tám 88
Đầu
0 00
1 13, 16
2 21
3 39, 33, 32
4 41, 40
5 51, 53, 50
6 64, 64, 68
7 73
8 88
9 97
Đuôi
0 00, 50, 40
1 51, 21, 41
2 32
3 73, 13, 53, 33
4 64, 64
5
6 16
7 97
8 68, 88
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 17/05/2024

ĐB 648431
Nhất 47569
Nhì 78244
Ba 58393 47738
86375 65313 19367 84325
03535 40098 01233
Năm 9175
Sáu 6800 0373 0843
Bảy 170
Tám 34
Đầu
0 00
1 13
2 25
3 31, 38, 35, 33, 34
4 44, 43
5
6 69, 67
7 75, 75, 73, 70
8
9 93, 98
Đuôi
0 00, 70
1 31
2
3 93, 13, 33, 73, 43
4 44, 34
5 75, 25, 35, 75
6
7 67
8 38, 98
9 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 10/05/2024

ĐB 284703
Nhất 47482
Nhì 18015
Ba 09246 98156
41474 43467 98369 08316
49955 04474 11279
Năm 3384
Sáu 2012 4405 7969
Bảy 694
Tám 81
Đầu
0 03, 05
1 15, 16, 12
2
3
4 46
5 56, 55
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 82, 84, 81
9 94
Đuôi
0
1 81
2 82, 12
3 03
4 74, 74, 84, 94
5 15, 55, 05
6 46, 56, 16
7 67
8
9 69, 79, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 03/05/2024

ĐB 875326
Nhất 93481
Nhì 68142
Ba 49416 47248
68309 05634 25939 46040
70695 43509 80000
Năm 1565
Sáu 6060 7485 0399
Bảy 360
Tám 68
Đầu
0 09, 09, 00
1 16
2 26
3 34, 39
4 42, 48, 40
5
6 65, 60, 60, 68
7
8 81, 85
9 95, 99
Đuôi
0 40, 00, 60, 60
1 81
2 42
3
4 34
5 95, 65, 85
6 26, 16
7
8 48, 68
9 09, 39, 09, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/04/2024

ĐB 241559
Nhất 74496
Nhì 15885
Ba 70224 16314
82833 23953 03747 77730
61003 27585 10875
Năm 3281
Sáu 9894 7487 1569
Bảy 663
Tám 60
Đầu
0 03
1 14
2 24
3 33, 30
4 47
5 59, 53
6 69, 63, 60
7 75
8 85, 85, 81, 87
9 96, 94
Đuôi
0 30, 60
1 81
2
3 33, 53, 03, 63
4 24, 14, 94
5 85, 85, 75
6 96
7 47, 87
8
9 59, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/04/2024

ĐB 078640
Nhất 87067
Nhì 21129
Ba 20042 33202
81034 57871 92294 70750
14630 99503 23850
Năm 3216
Sáu 4205 4920 5093
Bảy 935
Tám 97
Đầu
0 02, 03, 05
1 16
2 29, 20
3 34, 30, 35
4 40, 42
5 50, 50
6 67
7 71
8
9 94, 93, 97
Đuôi
0 40, 50, 30, 50, 20
1 71
2 42, 02
3 03, 93
4 34, 94
5 05, 35
6 16
7 67, 97
8
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/04/2024

ĐB 045109
Nhất 68297
Nhì 46951
Ba 42938 18590
78674 53380 71734 87687
75192 89576 17000
Năm 2794
Sáu 6100 9651 4649
Bảy 699
Tám 87
Đầu
0 09, 00, 00
1
2
3 38, 34
4 49
5 51, 51
6
7 74, 76
8 80, 87, 87
9 97, 90, 92, 94, 99
Đuôi
0 90, 80, 00, 00
1 51, 51
2 92
3
4 74, 34, 94
5
6 76
7 97, 87, 87
8 38
9 09, 49, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/04/2024

ĐB 932166
Nhất 08985
Nhì 59833
Ba 11046 55018
15564 87219 55126 77599
37141 55265 95395
Năm 2709
Sáu 9533 9410 0832
Bảy 385
Tám 93
Đầu
0 09
1 18, 19, 10
2 26
3 33, 33, 32
4 46, 41
5
6 66, 64, 65
7
8 85, 85
9 99, 95, 93
Đuôi
0 10
1 41
2 32
3 33, 33, 93
4 64
5 85, 65, 95, 85
6 66, 46, 26
7
8 18
9 19, 99, 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/03/2024

ĐB 999061
Nhất 97966
Nhì 48047
Ba 76891 62062
13448 59317 12860 79919
86743 62068 46714
Năm 1667
Sáu 4410 9804 5924
Bảy 502
Tám 39
Đầu
0 04, 02
1 17, 19, 14, 10
2 24
3 39
4 47, 48, 43
5
6 61, 66, 62, 60, 68, 67
7
8
9 91
Đuôi
0 60, 10
1 61, 91
2 62, 02
3 43
4 14, 04, 24
5
6 66
7 47, 17, 67
8 48, 68
9 19, 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/03/2024

ĐB 703929
Nhất 49283
Nhì 26183
Ba 32304 34245
91012 21925 41703 00827
75267 82627 62740
Năm 8840
Sáu 5403 8045 4878
Bảy 036
Tám 98
Đầu
0 04, 03, 03
1 12
2 29, 25, 27, 27
3 36
4 45, 40, 40, 45
5
6 67
7 78
8 83, 83
9 98
Đuôi
0 40, 40
1
2 12
3 83, 83, 03, 03
4 04
5 45, 25, 45
6 36
7 27, 67, 27
8 78, 98
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/03/2024

ĐB 559299
Nhất 96507
Nhì 50175
Ba 63736 72287
03453 85386 16074 47736
62147 65235 23625
Năm 0755
Sáu 9301 0392 9016
Bảy 852
Tám 83
Đầu
0 07, 01
1 16
2 25
3 36, 36, 35
4 47
5 53, 55, 52
6
7 75, 74
8 87, 86, 83
9 99, 92
Đuôi
0
1 01
2 92, 52
3 53, 83
4 74
5 75, 35, 25, 55
6 36, 86, 36, 16
7 07, 87, 47
8
9 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/03/2024

ĐB 276045
Nhất 99982
Nhì 77823
Ba 04739 41804
46843 28079 41302 87771
29958 44308 55142
Năm 7134
Sáu 2840 9154 8956
Bảy 162
Tám 65
Đầu
0 04, 02, 08
1
2 23
3 39, 34
4 45, 43, 42, 40
5 58, 54, 56
6 62, 65
7 79, 71
8 82
9
Đuôi
0 40
1 71
2 82, 02, 42, 62
3 23, 43
4 04, 34, 54
5 45, 65
6 56
7
8 58, 08
9 39, 79

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/03/2024

ĐB 028205
Nhất 10052
Nhì 14194
Ba 53552 31526
66434 76841 13115 41741
25330 15313 40086
Năm 0457
Sáu 8122 5072 8641
Bảy 721
Tám 63
Đầu
0 05
1 15, 13
2 26, 22, 21
3 34, 30
4 41, 41, 41
5 52, 52, 57
6 63
7 72
8 86
9 94
Đuôi
0 30
1 41, 41, 41, 21
2 52, 52, 22, 72
3 13, 63
4 94, 34
5 05, 15
6 26, 86
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 23/02/2024

ĐB 970118
Nhất 59438
Nhì 03515
Ba 77718 58769
73452 98748 11946 51818
73687 62827 73421
Năm 7706
Sáu 8621 4353 4164
Bảy 143
Tám 82
Đầu
0 06
1 18, 15, 18, 18
2 27, 21, 21
3 38
4 48, 46, 43
5 52, 53
6 69, 64
7
8 87, 82
9
Đuôi
0
1 21, 21
2 52, 82
3 53, 43
4 64
5 15
6 46, 06
7 87, 27
8 18, 38, 18, 48, 18
9 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 16/02/2024

ĐB 861029
Nhất 87120
Nhì 28174
Ba 57405 81381
74309 56146 40069 88864
91181 23348 86807
Năm 8536
Sáu 4682 0889 9636
Bảy 446
Tám 89
Đầu
0 05, 09, 07
1
2 29, 20
3 36, 36
4 46, 48, 46
5
6 69, 64
7 74
8 81, 81, 82, 89, 89
9
Đuôi
0 20
1 81, 81
2 82
3
4 74, 64
5 05
6 46, 36, 36, 46
7 07
8 48
9 29, 09, 69, 89, 89

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 09/02/2024

ĐB 921574
Nhất 04167
Nhì 62873
Ba 52123 90982
24944 78910 20973 69174
09668 46634 31761
Năm 6260
Sáu 6583 8762 0190
Bảy 928
Tám 13
Đầu
0
1 10, 13
2 23, 28
3 34
4 44
5
6 67, 68, 61, 60, 62
7 74, 73, 73, 74
8 82, 83
9 90
Đuôi
0 10, 60, 90
1 61
2 82, 62
3 73, 23, 73, 83, 13
4 74, 44, 74, 34
5
6
7 67
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 02/02/2024

ĐB 614753
Nhất 37369
Nhì 55306
Ba 10019 28298
53112 08730 12284 02647
15530 71754 48282
Năm 3134
Sáu 8459 4845 9380
Bảy 893
Tám 78
Đầu
0 06
1 19, 12
2
3 30, 30, 34
4 47, 45
5 53, 54, 59
6 69
7 78
8 84, 82, 80
9 98, 93
Đuôi
0 30, 30, 80
1
2 12, 82
3 53, 93
4 84, 54, 34
5 45
6 06
7 47
8 98, 78
9 69, 19, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/01/2024

ĐB 194022
Nhất 24979
Nhì 46167
Ba 27168 34438
61543 42955 54764 04126
98195 51052 05839
Năm 2606
Sáu 7994 0669 0965
Bảy 654
Tám 63
Đầu
0 06
1
2 22, 26
3 38, 39
4 43
5 55, 52, 54
6 67, 68, 64, 69, 65, 63
7 79
8
9 95, 94
Đuôi
0
1
2 22, 52
3 43, 63
4 64, 94, 54
5 55, 95, 65
6 26, 06
7 67
8 68, 38
9 79, 39, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/01/2024

ĐB 207004
Nhất 78293
Nhì 19657
Ba 85254 54680
48183 00380 75262 54211
41829 51527 24596
Năm 8881
Sáu 4636 4071 8507
Bảy 894
Tám 38
Đầu
0 04, 07
1 11
2 29, 27
3 36, 38
4
5 57, 54
6 62
7 71
8 80, 83, 80, 81
9 93, 96, 94
Đuôi
0 80, 80
1 11, 81, 71
2 62
3 93, 83
4 04, 54, 94
5
6 96, 36
7 57, 27, 07
8 38
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/01/2024

ĐB 714906
Nhất 65889
Nhì 58684
Ba 55770 93900
55291 17003 02332 58316
71992 65742 02460
Năm 8623
Sáu 5777 2639 6904
Bảy 009
Tám 86
Đầu
0 06, 00, 03, 04, 09
1 16
2 23
3 32, 39
4 42
5
6 60
7 70, 77
8 89, 84, 86
9 91, 92
Đuôi
0 70, 00, 60
1 91
2 32, 92, 42
3 03, 23
4 84, 04
5
6 06, 16, 86
7 77
8
9 89, 39, 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/01/2024

ĐB 965272
Nhất 06098
Nhì 93795
Ba 74196 19423
93153 60741 93224 92565
85614 02321 95758
Năm 8348
Sáu 6468 6471 7095
Bảy 414
Tám 80
Đầu
0
1 14, 14
2 23, 24, 21
3
4 41, 48
5 53, 58
6 65, 68
7 72, 71
8 80
9 98, 95, 96, 95
Đuôi
0 80
1 41, 21, 71
2 72
3 23, 53
4 24, 14, 14
5 95, 65, 95
6 96
7
8 98, 58, 48, 68
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/12/2023

ĐB 506124
Nhất 07997
Nhì 14014
Ba 15159 52232
91456 76486 03996 60171
28947 84346 83396
Năm 6452
Sáu 8574 0503 4983
Bảy 433
Tám 42
Đầu
0 03
1 14
2 24
3 32, 33
4 47, 46, 42
5 59, 56, 52
6
7 71, 74
8 86, 83
9 97, 96, 96
Đuôi
0
1 71
2 32, 52, 42
3 03, 83, 33
4 24, 14, 74
5
6 56, 86, 96, 46, 96
7 97, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/12/2023

ĐB 501302
Nhất 41116
Nhì 67262
Ba 64203 01637
15752 72689 14259 56791
04550 37213 08371
Năm 2302
Sáu 4547 3146 6455
Bảy 471
Tám 84
Đầu
0 02, 03, 02
1 16, 13
2
3 37
4 47, 46
5 52, 59, 50, 55
6 62
7 71, 71
8 89, 84
9 91
Đuôi
0 50
1 91, 71, 71
2 02, 62, 52, 02
3 03, 13
4 84
5 55
6 16, 46
7 37, 47
8
9 89, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/12/2023

ĐB 704221
Nhất 83236
Nhì 49030
Ba 92617 27285
20318 50742 79396 27060
60981 57194 34012
Năm 3928
Sáu 7039 8595 1054
Bảy 521
Tám 01
Đầu
0 01
1 17, 18, 12
2 21, 28, 21
3 36, 30, 39
4 42
5 54
6 60
7
8 85, 81
9 96, 94, 95
Đuôi
0 30, 60
1 21, 81, 21, 01
2 42, 12
3
4 94, 54
5 85, 95
6 36, 96
7 17
8 18, 28
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/12/2023

ĐB 514829
Nhất 99189
Nhì 62869
Ba 40607 13607
96562 89061 63061 98085
72694 17820 99524
Năm 7623
Sáu 5123 1659 8802
Bảy 394
Tám 91
Đầu
0 07, 07, 02
1
2 29, 20, 24, 23, 23
3
4
5 59
6 69, 62, 61, 61
7
8 89, 85
9 94, 94, 91
Đuôi
0 20
1 61, 61, 91
2 62, 02
3 23, 23
4 94, 24, 94
5 85
6
7 07, 07
8
9 29, 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/12/2023

ĐB 010787
Nhất 62938
Nhì 38187
Ba 21416 10005
90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Năm 1726
Sáu 1931 2872 7349
Bảy 729
Tám 88
Đầu
0 05
1 16, 14, 18
2 26, 29
3 38, 37, 31
4 44, 40, 49
5 50
6
7 72
8 87, 87, 88
9 95
Đuôi
0 50, 40
1 31
2 72
3
4 44, 14
5 05, 95
6 16, 26
7 87, 87, 37
8 38, 18, 88
9 49, 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 24/11/2023

ĐB 416230
Nhất 67972
Nhì 48334
Ba 26846 97207
81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Năm 9656
Sáu 2856 9925 6008
Bảy 901
Tám 03
Đầu
0 07, 07, 08, 01, 03
1
2 23, 25
3 30, 34
4 46, 43
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99
Đuôi
0 30
1 01
2 72
3 43, 23, 03
4 34
5 65, 65, 25
6 46, 56, 56
7 07, 07
8 08
9 89, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 17/11/2023

ĐB 649443
Nhất 05798
Nhì 11129
Ba 98515 56423
22053 79935 22144 52367
26676 09248 41421
Năm 8947
Sáu 3181 3362 9282
Bảy 750
Tám 41
Đầu
0
1 15
2 29, 23, 21
3 35
4 43, 44, 48, 47, 41
5 53, 50
6 67, 62
7 76
8 81, 82
9 98
Đuôi
0 50
1 21, 81, 41
2 62, 82
3 43, 23, 53
4 44
5 15, 35
6 76
7 67, 47
8 98, 48
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 10/11/2023

ĐB 253227
Nhất 68064
Nhì 03002
Ba 70784 41488
32668 75408 79297 86321
65777 17649 98261
Năm 8155
Sáu 0373 2403 7908
Bảy 387
Tám 53
Đầu
0 02, 08, 03, 08
1
2 27, 21
3
4 49
5 55, 53
6 64, 68, 61
7 77, 73
8 84, 88, 87
9 97
Đuôi
0
1 21, 61
2 02
3 73, 03, 53
4 64, 84
5 55
6
7 27, 97, 77, 87
8 88, 68, 08, 08
9 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 03/11/2023

ĐB 935354
Nhất 52447
Nhì 53937
Ba 23610 20996
19228 95815 51769 70109
50028 51101 15313
Năm 9651
Sáu 6049 4067 8466
Bảy 093
Tám 17
Đầu
0 09, 01
1 10, 15, 13, 17
2 28, 28
3 37
4 47, 49
5 54, 51
6 69, 67, 66
7
8
9 96, 93
Đuôi
0 10
1 01, 51
2
3 13, 93
4 54
5 15
6 96, 66
7 47, 37, 67, 17
8 28, 28
9 69, 09, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Vĩnh Long 30 ngày – Kết quả XS Vĩnh Long 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Vĩnh Long. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Vĩnh Long 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày?

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSVL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSVL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 
 • Xem Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày thế nào?

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.