Xổ số Vĩnh Long 60 ngày – Kết quả XS Vĩnh Long 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 24/05/2024

ĐB 022364
Nhất 48373
Nhì 13939
Ba 73713 29800
17764 63997 80151 67821
90241 70353 81116
Năm 7950
Sáu 0140 7533 3368
Bảy 632
Tám 88
Đầu
0 00
1 13, 16
2 21
3 39, 33, 32
4 41, 40
5 51, 53, 50
6 64, 64, 68
7 73
8 88
9 97
Đuôi
0 00, 50, 40
1 51, 21, 41
2 32
3 73, 13, 53, 33
4 64, 64
5
6 16
7 97
8 68, 88
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 17/05/2024

ĐB 648431
Nhất 47569
Nhì 78244
Ba 58393 47738
86375 65313 19367 84325
03535 40098 01233
Năm 9175
Sáu 6800 0373 0843
Bảy 170
Tám 34
Đầu
0 00
1 13
2 25
3 31, 38, 35, 33, 34
4 44, 43
5
6 69, 67
7 75, 75, 73, 70
8
9 93, 98
Đuôi
0 00, 70
1 31
2
3 93, 13, 33, 73, 43
4 44, 34
5 75, 25, 35, 75
6
7 67
8 38, 98
9 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 10/05/2024

ĐB 284703
Nhất 47482
Nhì 18015
Ba 09246 98156
41474 43467 98369 08316
49955 04474 11279
Năm 3384
Sáu 2012 4405 7969
Bảy 694
Tám 81
Đầu
0 03, 05
1 15, 16, 12
2
3
4 46
5 56, 55
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 82, 84, 81
9 94
Đuôi
0
1 81
2 82, 12
3 03
4 74, 74, 84, 94
5 15, 55, 05
6 46, 56, 16
7 67
8
9 69, 79, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 03/05/2024

ĐB 875326
Nhất 93481
Nhì 68142
Ba 49416 47248
68309 05634 25939 46040
70695 43509 80000
Năm 1565
Sáu 6060 7485 0399
Bảy 360
Tám 68
Đầu
0 09, 09, 00
1 16
2 26
3 34, 39
4 42, 48, 40
5
6 65, 60, 60, 68
7
8 81, 85
9 95, 99
Đuôi
0 40, 00, 60, 60
1 81
2 42
3
4 34
5 95, 65, 85
6 26, 16
7
8 48, 68
9 09, 39, 09, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/04/2024

ĐB 241559
Nhất 74496
Nhì 15885
Ba 70224 16314
82833 23953 03747 77730
61003 27585 10875
Năm 3281
Sáu 9894 7487 1569
Bảy 663
Tám 60
Đầu
0 03
1 14
2 24
3 33, 30
4 47
5 59, 53
6 69, 63, 60
7 75
8 85, 85, 81, 87
9 96, 94
Đuôi
0 30, 60
1 81
2
3 33, 53, 03, 63
4 24, 14, 94
5 85, 85, 75
6 96
7 47, 87
8
9 59, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/04/2024

ĐB 078640
Nhất 87067
Nhì 21129
Ba 20042 33202
81034 57871 92294 70750
14630 99503 23850
Năm 3216
Sáu 4205 4920 5093
Bảy 935
Tám 97
Đầu
0 02, 03, 05
1 16
2 29, 20
3 34, 30, 35
4 40, 42
5 50, 50
6 67
7 71
8
9 94, 93, 97
Đuôi
0 40, 50, 30, 50, 20
1 71
2 42, 02
3 03, 93
4 34, 94
5 05, 35
6 16
7 67, 97
8
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/04/2024

ĐB 045109
Nhất 68297
Nhì 46951
Ba 42938 18590
78674 53380 71734 87687
75192 89576 17000
Năm 2794
Sáu 6100 9651 4649
Bảy 699
Tám 87
Đầu
0 09, 00, 00
1
2
3 38, 34
4 49
5 51, 51
6
7 74, 76
8 80, 87, 87
9 97, 90, 92, 94, 99
Đuôi
0 90, 80, 00, 00
1 51, 51
2 92
3
4 74, 34, 94
5
6 76
7 97, 87, 87
8 38
9 09, 49, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/04/2024

ĐB 932166
Nhất 08985
Nhì 59833
Ba 11046 55018
15564 87219 55126 77599
37141 55265 95395
Năm 2709
Sáu 9533 9410 0832
Bảy 385
Tám 93
Đầu
0 09
1 18, 19, 10
2 26
3 33, 33, 32
4 46, 41
5
6 66, 64, 65
7
8 85, 85
9 99, 95, 93
Đuôi
0 10
1 41
2 32
3 33, 33, 93
4 64
5 85, 65, 95, 85
6 66, 46, 26
7
8 18
9 19, 99, 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/03/2024

ĐB 999061
Nhất 97966
Nhì 48047
Ba 76891 62062
13448 59317 12860 79919
86743 62068 46714
Năm 1667
Sáu 4410 9804 5924
Bảy 502
Tám 39
Đầu
0 04, 02
1 17, 19, 14, 10
2 24
3 39
4 47, 48, 43
5
6 61, 66, 62, 60, 68, 67
7
8
9 91
Đuôi
0 60, 10
1 61, 91
2 62, 02
3 43
4 14, 04, 24
5
6 66
7 47, 17, 67
8 48, 68
9 19, 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/03/2024

ĐB 703929
Nhất 49283
Nhì 26183
Ba 32304 34245
91012 21925 41703 00827
75267 82627 62740
Năm 8840
Sáu 5403 8045 4878
Bảy 036
Tám 98
Đầu
0 04, 03, 03
1 12
2 29, 25, 27, 27
3 36
4 45, 40, 40, 45
5
6 67
7 78
8 83, 83
9 98
Đuôi
0 40, 40
1
2 12
3 83, 83, 03, 03
4 04
5 45, 25, 45
6 36
7 27, 67, 27
8 78, 98
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/03/2024

ĐB 559299
Nhất 96507
Nhì 50175
Ba 63736 72287
03453 85386 16074 47736
62147 65235 23625
Năm 0755
Sáu 9301 0392 9016
Bảy 852
Tám 83
Đầu
0 07, 01
1 16
2 25
3 36, 36, 35
4 47
5 53, 55, 52
6
7 75, 74
8 87, 86, 83
9 99, 92
Đuôi
0
1 01
2 92, 52
3 53, 83
4 74
5 75, 35, 25, 55
6 36, 86, 36, 16
7 07, 87, 47
8
9 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/03/2024

ĐB 276045
Nhất 99982
Nhì 77823
Ba 04739 41804
46843 28079 41302 87771
29958 44308 55142
Năm 7134
Sáu 2840 9154 8956
Bảy 162
Tám 65
Đầu
0 04, 02, 08
1
2 23
3 39, 34
4 45, 43, 42, 40
5 58, 54, 56
6 62, 65
7 79, 71
8 82
9
Đuôi
0 40
1 71
2 82, 02, 42, 62
3 23, 43
4 04, 34, 54
5 45, 65
6 56
7
8 58, 08
9 39, 79

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/03/2024

ĐB 028205
Nhất 10052
Nhì 14194
Ba 53552 31526
66434 76841 13115 41741
25330 15313 40086
Năm 0457
Sáu 8122 5072 8641
Bảy 721
Tám 63
Đầu
0 05
1 15, 13
2 26, 22, 21
3 34, 30
4 41, 41, 41
5 52, 52, 57
6 63
7 72
8 86
9 94
Đuôi
0 30
1 41, 41, 41, 21
2 52, 52, 22, 72
3 13, 63
4 94, 34
5 05, 15
6 26, 86
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 23/02/2024

ĐB 970118
Nhất 59438
Nhì 03515
Ba 77718 58769
73452 98748 11946 51818
73687 62827 73421
Năm 7706
Sáu 8621 4353 4164
Bảy 143
Tám 82
Đầu
0 06
1 18, 15, 18, 18
2 27, 21, 21
3 38
4 48, 46, 43
5 52, 53
6 69, 64
7
8 87, 82
9
Đuôi
0
1 21, 21
2 52, 82
3 53, 43
4 64
5 15
6 46, 06
7 87, 27
8 18, 38, 18, 48, 18
9 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 16/02/2024

ĐB 861029
Nhất 87120
Nhì 28174
Ba 57405 81381
74309 56146 40069 88864
91181 23348 86807
Năm 8536
Sáu 4682 0889 9636
Bảy 446
Tám 89
Đầu
0 05, 09, 07
1
2 29, 20
3 36, 36
4 46, 48, 46
5
6 69, 64
7 74
8 81, 81, 82, 89, 89
9
Đuôi
0 20
1 81, 81
2 82
3
4 74, 64
5 05
6 46, 36, 36, 46
7 07
8 48
9 29, 09, 69, 89, 89

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 09/02/2024

ĐB 921574
Nhất 04167
Nhì 62873
Ba 52123 90982
24944 78910 20973 69174
09668 46634 31761
Năm 6260
Sáu 6583 8762 0190
Bảy 928
Tám 13
Đầu
0
1 10, 13
2 23, 28
3 34
4 44
5
6 67, 68, 61, 60, 62
7 74, 73, 73, 74
8 82, 83
9 90
Đuôi
0 10, 60, 90
1 61
2 82, 62
3 73, 23, 73, 83, 13
4 74, 44, 74, 34
5
6
7 67
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 02/02/2024

ĐB 614753
Nhất 37369
Nhì 55306
Ba 10019 28298
53112 08730 12284 02647
15530 71754 48282
Năm 3134
Sáu 8459 4845 9380
Bảy 893
Tám 78
Đầu
0 06
1 19, 12
2
3 30, 30, 34
4 47, 45
5 53, 54, 59
6 69
7 78
8 84, 82, 80
9 98, 93
Đuôi
0 30, 30, 80
1
2 12, 82
3 53, 93
4 84, 54, 34
5 45
6 06
7 47
8 98, 78
9 69, 19, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/01/2024

ĐB 194022
Nhất 24979
Nhì 46167
Ba 27168 34438
61543 42955 54764 04126
98195 51052 05839
Năm 2606
Sáu 7994 0669 0965
Bảy 654
Tám 63
Đầu
0 06
1
2 22, 26
3 38, 39
4 43
5 55, 52, 54
6 67, 68, 64, 69, 65, 63
7 79
8
9 95, 94
Đuôi
0
1
2 22, 52
3 43, 63
4 64, 94, 54
5 55, 95, 65
6 26, 06
7 67
8 68, 38
9 79, 39, 69

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/01/2024

ĐB 207004
Nhất 78293
Nhì 19657
Ba 85254 54680
48183 00380 75262 54211
41829 51527 24596
Năm 8881
Sáu 4636 4071 8507
Bảy 894
Tám 38
Đầu
0 04, 07
1 11
2 29, 27
3 36, 38
4
5 57, 54
6 62
7 71
8 80, 83, 80, 81
9 93, 96, 94
Đuôi
0 80, 80
1 11, 81, 71
2 62
3 93, 83
4 04, 54, 94
5
6 96, 36
7 57, 27, 07
8 38
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/01/2024

ĐB 714906
Nhất 65889
Nhì 58684
Ba 55770 93900
55291 17003 02332 58316
71992 65742 02460
Năm 8623
Sáu 5777 2639 6904
Bảy 009
Tám 86
Đầu
0 06, 00, 03, 04, 09
1 16
2 23
3 32, 39
4 42
5
6 60
7 70, 77
8 89, 84, 86
9 91, 92
Đuôi
0 70, 00, 60
1 91
2 32, 92, 42
3 03, 23
4 84, 04
5
6 06, 16, 86
7 77
8
9 89, 39, 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/01/2024

ĐB 965272
Nhất 06098
Nhì 93795
Ba 74196 19423
93153 60741 93224 92565
85614 02321 95758
Năm 8348
Sáu 6468 6471 7095
Bảy 414
Tám 80
Đầu
0
1 14, 14
2 23, 24, 21
3
4 41, 48
5 53, 58
6 65, 68
7 72, 71
8 80
9 98, 95, 96, 95
Đuôi
0 80
1 41, 21, 71
2 72
3 23, 53
4 24, 14, 14
5 95, 65, 95
6 96
7
8 98, 58, 48, 68
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/12/2023

ĐB 506124
Nhất 07997
Nhì 14014
Ba 15159 52232
91456 76486 03996 60171
28947 84346 83396
Năm 6452
Sáu 8574 0503 4983
Bảy 433
Tám 42
Đầu
0 03
1 14
2 24
3 32, 33
4 47, 46, 42
5 59, 56, 52
6
7 71, 74
8 86, 83
9 97, 96, 96
Đuôi
0
1 71
2 32, 52, 42
3 03, 83, 33
4 24, 14, 74
5
6 56, 86, 96, 46, 96
7 97, 47
8
9 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/12/2023

ĐB 501302
Nhất 41116
Nhì 67262
Ba 64203 01637
15752 72689 14259 56791
04550 37213 08371
Năm 2302
Sáu 4547 3146 6455
Bảy 471
Tám 84
Đầu
0 02, 03, 02
1 16, 13
2
3 37
4 47, 46
5 52, 59, 50, 55
6 62
7 71, 71
8 89, 84
9 91
Đuôi
0 50
1 91, 71, 71
2 02, 62, 52, 02
3 03, 13
4 84
5 55
6 16, 46
7 37, 47
8
9 89, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/12/2023

ĐB 704221
Nhất 83236
Nhì 49030
Ba 92617 27285
20318 50742 79396 27060
60981 57194 34012
Năm 3928
Sáu 7039 8595 1054
Bảy 521
Tám 01
Đầu
0 01
1 17, 18, 12
2 21, 28, 21
3 36, 30, 39
4 42
5 54
6 60
7
8 85, 81
9 96, 94, 95
Đuôi
0 30, 60
1 21, 81, 21, 01
2 42, 12
3
4 94, 54
5 85, 95
6 36, 96
7 17
8 18, 28
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/12/2023

ĐB 514829
Nhất 99189
Nhì 62869
Ba 40607 13607
96562 89061 63061 98085
72694 17820 99524
Năm 7623
Sáu 5123 1659 8802
Bảy 394
Tám 91
Đầu
0 07, 07, 02
1
2 29, 20, 24, 23, 23
3
4
5 59
6 69, 62, 61, 61
7
8 89, 85
9 94, 94, 91
Đuôi
0 20
1 61, 61, 91
2 62, 02
3 23, 23
4 94, 24, 94
5 85
6
7 07, 07
8
9 29, 89, 69, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/12/2023

ĐB 010787
Nhất 62938
Nhì 38187
Ba 21416 10005
90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Năm 1726
Sáu 1931 2872 7349
Bảy 729
Tám 88
Đầu
0 05
1 16, 14, 18
2 26, 29
3 38, 37, 31
4 44, 40, 49
5 50
6
7 72
8 87, 87, 88
9 95
Đuôi
0 50, 40
1 31
2 72
3
4 44, 14
5 05, 95
6 16, 26
7 87, 87, 37
8 38, 18, 88
9 49, 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 24/11/2023

ĐB 416230
Nhất 67972
Nhì 48334
Ba 26846 97207
81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Năm 9656
Sáu 2856 9925 6008
Bảy 901
Tám 03
Đầu
0 07, 07, 08, 01, 03
1
2 23, 25
3 30, 34
4 46, 43
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99
Đuôi
0 30
1 01
2 72
3 43, 23, 03
4 34
5 65, 65, 25
6 46, 56, 56
7 07, 07
8 08
9 89, 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 17/11/2023

ĐB 649443
Nhất 05798
Nhì 11129
Ba 98515 56423
22053 79935 22144 52367
26676 09248 41421
Năm 8947
Sáu 3181 3362 9282
Bảy 750
Tám 41
Đầu
0
1 15
2 29, 23, 21
3 35
4 43, 44, 48, 47, 41
5 53, 50
6 67, 62
7 76
8 81, 82
9 98
Đuôi
0 50
1 21, 81, 41
2 62, 82
3 43, 23, 53
4 44
5 15, 35
6 76
7 67, 47
8 98, 48
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 10/11/2023

ĐB 253227
Nhất 68064
Nhì 03002
Ba 70784 41488
32668 75408 79297 86321
65777 17649 98261
Năm 8155
Sáu 0373 2403 7908
Bảy 387
Tám 53
Đầu
0 02, 08, 03, 08
1
2 27, 21
3
4 49
5 55, 53
6 64, 68, 61
7 77, 73
8 84, 88, 87
9 97
Đuôi
0
1 21, 61
2 02
3 73, 03, 53
4 64, 84
5 55
6
7 27, 97, 77, 87
8 88, 68, 08, 08
9 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 03/11/2023

ĐB 935354
Nhất 52447
Nhì 53937
Ba 23610 20996
19228 95815 51769 70109
50028 51101 15313
Năm 9651
Sáu 6049 4067 8466
Bảy 093
Tám 17
Đầu
0 09, 01
1 10, 15, 13, 17
2 28, 28
3 37
4 47, 49
5 54, 51
6 69, 67, 66
7
8
9 96, 93
Đuôi
0 10
1 01, 51
2
3 13, 93
4 54
5 15
6 96, 66
7 47, 37, 67, 17
8 28, 28
9 69, 09, 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 27/10/2023

ĐB 149395
Nhất 65631
Nhì 17150
Ba 70948 68333
78674 22633 98303 54846
63028 52911 56828
Năm 7532
Sáu 4483 1221 1747
Bảy 301
Tám 16
Đầu
0 03, 01
1 11, 16
2 28, 28, 21
3 31, 33, 33, 32
4 48, 46, 47
5 50
6
7 74
8 83
9 95
Đuôi
0 50
1 31, 11, 21, 01
2 32
3 33, 33, 03, 83
4 74
5 95
6 46, 16
7 47
8 48, 28, 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 20/10/2023

ĐB 722484
Nhất 65516
Nhì 90554
Ba 48740 96402
13587 73450 97994 37907
33985 25952 23780
Năm 9608
Sáu 4187 9309 1386
Bảy 128
Tám 90
Đầu
0 02, 07, 08, 09
1 16
2 28
3
4 40
5 54, 50, 52
6
7
8 84, 87, 85, 80, 87, 86
9 94, 90
Đuôi
0 40, 50, 80, 90
1
2 02, 52
3
4 84, 54, 94
5 85
6 16, 86
7 87, 07, 87
8 08, 28
9 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 13/10/2023

ĐB 848688
Nhất 81171
Nhì 24984
Ba 69030 65815
03184 60843 05923 11367
02679 18854 79640
Năm 1552
Sáu 3475 9213 7223
Bảy 497
Tám 60
Đầu
0
1 15, 13
2 23, 23
3 30
4 43, 40
5 54, 52
6 67, 60
7 71, 79, 75
8 88, 84, 84
9 97
Đuôi
0 30, 40, 60
1 71
2 52
3 43, 23, 13, 23
4 84, 84, 54
5 15, 75
6
7 67, 97
8 88
9 79

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 06/10/2023

ĐB 451605
Nhất 48403
Nhì 37468
Ba 30367 16157
89065 54147 12522 49818
29007 38322 76180
Năm 3084
Sáu 7538 2162 1468
Bảy 786
Tám 28
Đầu
0 05, 03, 07
1 18
2 22, 22, 28
3 38
4 47
5 57
6 68, 67, 65, 62, 68
7
8 80, 84, 86
9
Đuôi
0 80
1
2 22, 22, 62
3 03
4 84
5 05, 65
6 86
7 67, 57, 47, 07
8 68, 18, 38, 68, 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 29/09/2023

ĐB 379228
Nhất 78842
Nhì 23544
Ba 41017 05417
20429 21845 27619 60331
13483 16296 92769
Năm 0287
Sáu 3466 8959 5233
Bảy 801
Tám 94
Đầu
0 01
1 17, 17, 19
2 28, 29
3 31, 33
4 42, 44, 45
5 59
6 69, 66
7
8 83, 87
9 96, 94
Đuôi
0
1 31, 01
2 42
3 83, 33
4 44, 94
5 45
6 96, 66
7 17, 17, 87
8 28
9 29, 19, 69, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 22/09/2023

ĐB 434661
Nhất 61412
Nhì 00788
Ba 43064 87657
71551 08642 74012 58621
70271 55650 34642
Năm 7860
Sáu 9901 2040 5563
Bảy 255
Tám 17
Đầu
0 01
1 12, 12, 17
2 21
3
4 42, 42, 40
5 57, 51, 50, 55
6 61, 64, 60, 63
7 71
8 88
9
Đuôi
0 50, 60, 40
1 61, 51, 21, 71, 01
2 12, 42, 12, 42
3 63
4 64
5 55
6
7 57, 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 15/09/2023

ĐB 910035
Nhất 79932
Nhì 27463
Ba 36950 76595
34534 41598 56602 89860
60717 86104 21799
Năm 0701
Sáu 7385 0332 3627
Bảy 738
Tám 73
Đầu
0 02, 04, 01
1 17
2 27
3 35, 32, 34, 32, 38
4
5 50
6 63, 60
7 73
8 85
9 95, 98, 99
Đuôi
0 50, 60
1 01
2 32, 02, 32
3 63, 73
4 34, 04
5 35, 95, 85
6
7 17, 27
8 98, 38
9 99

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 08/09/2023

ĐB 548111
Nhất 88217
Nhì 46550
Ba 03184 06228
73542 17206 17573 91276
41971 30861 35277
Năm 5464
Sáu 4417 9826 2521
Bảy 260
Tám 20
Đầu
0 06
1 11, 17, 17
2 28, 26, 21, 20
3
4 42
5 50
6 61, 64, 60
7 73, 76, 71, 77
8 84
9
Đuôi
0 50, 60, 20
1 11, 71, 61, 21
2 42
3 73
4 84, 64
5
6 06, 76, 26
7 17, 77, 17
8 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 01/09/2023

ĐB 815897
Nhất 78759
Nhì 82600
Ba 63413 11204
21609 45093 22347 60819
01613 77673 13587
Năm 6166
Sáu 3545 7180 7029
Bảy 823
Tám 98
Đầu
0 00, 04, 09
1 13, 19, 13
2 29, 23
3
4 47, 45
5 59
6 66
7 73
8 87, 80
9 97, 93, 98
Đuôi
0 00, 80
1
2
3 13, 93, 13, 73, 23
4 04
5 45
6 66
7 97, 47, 87
8 98
9 59, 09, 19, 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 25/08/2023

ĐB 135513
Nhất 41657
Nhì 28916
Ba 22630 74030
51023 84135 59341 78683
62060 70291 92328
Năm 4823
Sáu 3210 2715 7404
Bảy 444
Tám 31
Đầu
0 04
1 13, 16, 10, 15
2 23, 28, 23
3 30, 30, 35, 31
4 41, 44
5 57
6 60
7
8 83
9 91
Đuôi
0 30, 30, 60, 10
1 41, 91, 31
2
3 13, 23, 83, 23
4 04, 44
5 35, 15
6 16
7 57
8 28
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 18/08/2023

ĐB 947869
Nhất 62109
Nhì 37663
Ba 73138 12748
52795 24525 27361 93906
89237 30695 50557
Năm 5330
Sáu 5910 1226 7875
Bảy 909
Tám 21
Đầu
0 09, 06, 09
1 10
2 25, 26, 21
3 38, 37, 30
4 48
5 57
6 69, 63, 61
7 75
8
9 95, 95
Đuôi
0 30, 10
1 61, 21
2
3 63
4
5 95, 25, 95, 75
6 06, 26
7 37, 57
8 38, 48
9 69, 09, 09

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 11/08/2023

ĐB 678163
Nhất 81578
Nhì 30129
Ba 89177 47014
68497 46078 40986 87192
93866 14124 06630
Năm 3740
Sáu 9159 4575 2386
Bảy 873
Tám 81
Đầu
0
1 14
2 29, 24
3 30
4 40
5 59
6 63, 66
7 78, 77, 78, 75, 73
8 86, 86, 81
9 97, 92
Đuôi
0 30, 40
1 81
2 92
3 63, 73
4 14, 24
5 75
6 86, 66, 86
7 77, 97
8 78, 78
9 29, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 04/08/2023

ĐB 656294
Nhất 04690
Nhì 86124
Ba 32611 45737
87714 18662 88853 73520
42302 15887 74639
Năm 7182
Sáu 7214 5132 1115
Bảy 034
Tám 51
Đầu
0 02
1 11, 14, 14, 15
2 24, 20
3 37, 39, 32, 34
4
5 53, 51
6 62
7
8 87, 82
9 94, 90
Đuôi
0 90, 20
1 11, 51
2 62, 02, 82, 32
3 53
4 94, 24, 14, 14, 34
5 15
6
7 37, 87
8
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 28/07/2023

ĐB 123212
Nhất 92153
Nhì 04072
Ba 07504 51527
10848 85401 01326 52116
58949 92489 55083
Năm 1328
Sáu 1016 5063 1939
Bảy 858
Tám 36
Đầu
0 04, 01
1 12, 16, 16
2 27, 26, 28
3 39, 36
4 48, 49
5 53, 58
6 63
7 72
8 89, 83
9
Đuôi
0
1 01
2 12, 72
3 53, 83, 63
4 04
5
6 26, 16, 16, 36
7 27
8 48, 28, 58
9 49, 89, 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 21/07/2023

ĐB 200341
Nhất 70003
Nhì 53643
Ba 98340 39540
55566 54841 93533 69898
87005 72201 39856
Năm 3982
Sáu 0943 8122 3068
Bảy 708
Tám 53
Đầu
0 03, 05, 01, 08
1
2 22
3 33
4 41, 43, 40, 40, 41, 43
5 56, 53
6 66, 68
7
8 82
9 98
Đuôi
0 40, 40
1 41, 41, 01
2 82, 22
3 03, 43, 33, 43, 53
4
5 05
6 66, 56
7
8 98, 68, 08
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 14/07/2023

ĐB 397330
Nhất 11221
Nhì 12123
Ba 17685 49162
15410 33051 21890 05259
57557 29947 81201
Năm 3252
Sáu 3544 7739 0715
Bảy 162
Tám 62
Đầu
0 01
1 10, 15
2 21, 23
3 30, 39
4 47, 44
5 51, 59, 57, 52
6 62, 62, 62
7
8 85
9 90
Đuôi
0 30, 10, 90
1 21, 51, 01
2 62, 52, 62, 62
3 23
4 44
5 85, 15
6
7 57, 47
8
9 59, 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 07/07/2023

ĐB 721764
Nhất 48860
Nhì 71779
Ba 38330 52132
34910 56306 70652 17884
40254 85716 25946
Năm 5078
Sáu 2969 3063 0429
Bảy 753
Tám 49
Đầu
0 06
1 10, 16
2 29
3 30, 32
4 46, 49
5 52, 54, 53
6 64, 60, 69, 63
7 79, 78
8 84
9
Đuôi
0 60, 30, 10
1
2 32, 52
3 63, 53
4 64, 84, 54
5
6 06, 16, 46
7
8 78
9 79, 69, 29, 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 30/06/2023

ĐB 898861
Nhất 11306
Nhì 91023
Ba 93602 94256
19208 99685 40585 01531
04819 58716 63807
Năm 8766
Sáu 0911 2196 1042
Bảy 786
Tám 96
Đầu
0 06, 02, 08, 07
1 19, 16, 11
2 23
3 31
4 42
5 56
6 61, 66
7
8 85, 85, 86
9 96, 96
Đuôi
0
1 61, 31, 11
2 02, 42
3 23
4
5 85, 85
6 06, 56, 16, 66, 96, 86, 96
7 07
8 08
9 19

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 23/06/2023

ĐB 777096
Nhất 97052
Nhì 62083
Ba 39478 18326
31143 53479 19687 03807
47489 64534 91779
Năm 1980
Sáu 0344 8761 8314
Bảy 932
Tám 76
Đầu
0 07
1 14
2 26
3 34, 32
4 43, 44
5 52
6 61
7 78, 79, 79, 76
8 83, 87, 89, 80
9 96
Đuôi
0 80
1 61
2 52, 32
3 83, 43
4 34, 44, 14
5
6 96, 26, 76
7 87, 07
8 78
9 79, 89, 79

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 16/06/2023

ĐB 560539
Nhất 73826
Nhì 12239
Ba 28321 38365
44056 00468 77245 52787
46474 17417 13748
Năm 2387
Sáu 1163 7231 6442
Bảy 416
Tám 54
Đầu
0
1 17, 16
2 26, 21
3 39, 39, 31
4 45, 48, 42
5 56, 54
6 65, 68, 63
7 74
8 87, 87
9
Đuôi
0
1 21, 31
2 42
3 63
4 74, 54
5 65, 45
6 26, 56, 16
7 87, 17, 87
8 68, 48
9 39, 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 09/06/2023

ĐB 029287
Nhất 21622
Nhì 07777
Ba 70657 79160
27131 37986 05911 07630
49363 41445 73988
Năm 3768
Sáu 2152 0164 3596
Bảy 100
Tám 46
Đầu
0 00
1 11
2 22
3 31, 30
4 45, 46
5 57, 52
6 60, 63, 68, 64
7 77
8 87, 86, 88
9 96
Đuôi
0 60, 30, 00
1 31, 11
2 22, 52
3 63
4 64
5 45
6 86, 96, 46
7 87, 77, 57
8 88, 68
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 02/06/2023

ĐB 608610
Nhất 31513
Nhì 41892
Ba 02751 86763
79462 55647 97354 50492
22857 76349 05303
Năm 1626
Sáu 0293 6388 9516
Bảy 716
Tám 16
Đầu
0 03
1 10, 13, 16, 16, 16
2 26
3
4 47, 49
5 51, 54, 57
6 63, 62
7
8 88
9 92, 92, 93
Đuôi
0 10
1 51
2 92, 62, 92
3 13, 63, 03, 93
4 54
5
6 26, 16, 16, 16
7 47, 57
8 88
9 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 26/05/2023

ĐB 678511
Nhất 41827
Nhì 65328
Ba 05946 24847
53751 11326 50706 41238
24388 29068 71433
Năm 2937
Sáu 9448 7836 0175
Bảy 549
Tám 73
Đầu
0 06
1 11
2 27, 28, 26
3 38, 33, 37, 36
4 46, 47, 48, 49
5 51
6 68
7 75, 73
8 88
9
Đuôi
0
1 11, 51
2
3 33, 73
4
5 75
6 46, 26, 06, 36
7 27, 47, 37
8 28, 38, 88, 68, 48
9 49

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 19/05/2023

ĐB 288311
Nhất 40473
Nhì 45462
Ba 93401 13234
02268 79165 83107 88528
53748 23612 70762
Năm 5164
Sáu 8055 6925 5293
Bảy 391
Tám 06
Đầu
0 01, 07, 06
1 11, 12
2 28, 25
3 34
4 48
5 55
6 62, 68, 65, 62, 64
7 73
8
9 93, 91
Đuôi
0
1 11, 01, 91
2 62, 12, 62
3 73, 93
4 34, 64
5 65, 55, 25
6 06
7 07
8 68, 28, 48
9

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 12/05/2023

ĐB 581170
Nhất 03264
Nhì 66106
Ba 61353 85386
31150 86439 17965 36646
63136 73987 68775
Năm 6646
Sáu 5866 4364 8925
Bảy 697
Tám 37
Đầu
0 06
1
2 25
3 39, 36, 37
4 46, 46
5 53, 50
6 64, 65, 66, 64
7 70, 75
8 86, 87
9 97
Đuôi
0 70, 50
1
2
3 53
4 64, 64
5 65, 75, 25
6 06, 86, 46, 36, 46, 66
7 87, 97, 37
8
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 05/05/2023

ĐB 248868
Nhất 27379
Nhì 90971
Ba 16793 27194
02896 80971 30242 20341
12702 94534 80911
Năm 7216
Sáu 5439 8140 1838
Bảy 159
Tám 26
Đầu
0 02
1 11, 16
2 26
3 34, 39, 38
4 42, 41, 40
5 59
6 68
7 79, 71, 71
8
9 93, 94, 96
Đuôi
0 40
1 71, 71, 41, 11
2 42, 02
3 93
4 94, 34
5
6 96, 16, 26
7
8 68, 38
9 79, 39, 59

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 28/04/2023

ĐB 567668
Nhất 84732
Nhì 33277
Ba 18754 38768
33733 93464 32783 58636
34368 06105 27494
Năm 5339
Sáu 3144 5907 4393
Bảy 156
Tám 14
Đầu
0 05, 07
1 14
2
3 32, 33, 36, 39
4 44
5 54, 56
6 68, 68, 64, 68
7 77
8 83
9 94, 93
Đuôi
0
1
2 32
3 33, 83, 93
4 54, 64, 94, 44, 14
5 05
6 36, 56
7 77, 07
8 68, 68, 68
9 39

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 21/04/2023

ĐB 860355
Nhất 30950
Nhì 62277
Ba 98702 07267
93400 22344 28447 34422
76804 61070 88131
Năm 5272
Sáu 7534 4379 4086
Bảy 772
Tám 04
Đầu
0 02, 00, 04, 04
1
2 22
3 31, 34
4 44, 47
5 55, 50
6 67
7 77, 70, 72, 79, 72
8 86
9
Đuôi
0 50, 00, 70
1 31
2 02, 22, 72, 72
3
4 44, 04, 34, 04
5 55
6 86
7 77, 67, 47
8
9 79

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 14/04/2023

ĐB 625596
Nhất 00055
Nhì 99732
Ba 05368 00829
10258 92006 11193 37211
92212 63434 04247
Năm 9297
Sáu 1223 6527 5288
Bảy 915
Tám 44
Đầu
0 06
1 11, 12, 15
2 29, 23, 27
3 32, 34
4 47, 44
5 55, 58
6 68
7
8 88
9 96, 93, 97
Đuôi
0
1 11
2 32, 12
3 93, 23
4 34, 44
5 55, 15
6 96, 06
7 47, 97, 27
8 68, 58, 88
9 29

Kết quả sổ xố Vĩnh Long - 07/04/2023

ĐB 163178
Nhất 47583
Nhì 13734
Ba 09512 27065
13121 18069 10076 48697
96660 54498 02626
Năm 3944
Sáu 8018 4104 5097
Bảy 822
Tám 21
Đầu
0 04
1 12, 18
2 21, 26, 22, 21
3 34
4 44
5
6 65, 69, 60
7 78, 76
8 83
9 97, 98, 97
Đuôi
0 60
1 21, 21
2 12, 22
3 83
4 34, 44, 04
5 65
6 76, 26
7 97, 97
8 78, 98, 18
9 69

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Vĩnh Long. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày là như thế nào?

Tóm lại, Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Vĩnh Long 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày?

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSVL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSVL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Xổ số Vĩnh Long 60 ngày – Kết quả XS Vĩnh Long 60 ngày gần nhất

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Vĩnh Long 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.