Thống kê chi tiết kết quả xổ số Vĩnh Long

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Vĩnh Long

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 4 Lần 4.44%
00 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
60 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
85 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Vĩnh Long đến 24/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Tăng 1
16 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Tăng 1
03 5 Không tăng
33 5 Tăng 1
40 5 Tăng 1
67 5 Không tăng
85 5 Không tăng
09 4 Không tăng
16 4 Không tăng
34 4 Không tăng
60 4 Không tăng
69 4 Không tăng
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 10 Giảm 1
69 10 Không tăng
94 10 Không tăng
21 9 Không tăng
34 9 Không tăng
67 9 Không tăng
16 8 Không tăng
23 8 Không tăng
46 8 Giảm 1
47 8 Giảm 1
53 8 Tăng 1
74 8 Giảm 1
81 8 Không tăng
87 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 73: 2 Kỳ
  • 13: 2 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ
  • 33: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Giảm 1
0
Tăng 3 25 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Tăng 2 13 Lần
12 Lần Không tăng
2
Giảm 1 11 Lần
22 Lần Không tăng
3
Tăng 2 24 Lần
21 Lần Tăng 1
4
Tăng 1 22 Lần
11 Lần Không tăng
5
Giảm 4 22 Lần
26 Lần Tăng 3
6
Giảm 3 14 Lần
13 Lần Giảm 1
7
Giảm 2 16 Lần
17 Lần Giảm 2
8
Tăng 2 12 Lần
21 Lần Giảm 1
9
Không tăng 21 Lần