Kết quả xổ số Vĩnh Long 22-01-2016

Kết quả sổ xố ngày - 22/01/2016

ĐB 054795
Nhất 48742
Nhì 03884
Ba 37033 69544
20150 51119 56401 72665
27611 25166 08725
Năm 2432
Sáu 7281 7329 5504
Bảy 327
Tám 42
Đầu Đuôi
0 01, 04
1 19, 11
2 25, 29, 27
3 33, 32
4 42, 44, 42
5 50
6 65, 66
7
8 84, 81
9 95
Đuôi Đầu
0 50
1 01, 11, 81
2 42, 32, 42
3 33
4 84, 44, 04
5 95, 65, 25
6 66
7 27
8
9 19, 29